نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

20 قانون طلایی احترام به خود

20 قانون طلایی احترام به خود 

 

 

 

قانون اول:
 اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده

قانون دوم:
 در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته

قانون سوم:
 هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت

قانون چهارم:
 سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری

قانون پنجم:
 در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن

قانون ششم:
 هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار

قانون هفتم:
 سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس

قانون هشتم:
 از بله گفتن هم نترس

قانون نهم:
 با خودت مهربون باش

قانون دهم:
 اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش

قانون یازدهم:
 سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی

قانون دوازدهم:
 برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری

قانون سیزدهم:
 سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن

قانون چهاردهم:
 در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار

قانون پانزدهم:
 حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن

قانون شانزدهم:
 به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن

قانون هفدهم:
 با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن

قانون هجدهم:
 در یاد دادن، بخشنده باش

قانون نوزدهم:
 از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش

قانون بیستم:
عاشقى كن، عشق باعث اميد به زندگی می شود