نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه درمانی

گروه درمانی


جلسه مشاوره حضوری با موضوع اصول تربیتی در برخورد با کودکان 2الی 5 سال
برگزاری جلسه گروهی مشاوره در مرکز مشاوره امام حسین(ع)

 

دلیل لجبازی و پرخاشگری کودکان در 2تا 5سالگی چیست و چگونه می توان برخورد مناسبی با آنها داشت؟

 

جلسه مشاوره گروهی با حضور والدین در تاریخ شنبه نهم آبان ماه در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.