نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتب تحصیلی

کتب تحصیلی


کتب تحصیلی

 

ردیف

نام کتاب                         

زبان

فرمت

حجم

دریافت

1

چگونه می توانید دکترا بگیرید

فارسی

PDF

1.416KB

 

2

آمادگی برای مطالعه

فارسی

PDF 

732KB 

 

3

استفاده از تواناییها

فارسی

PDF 

782KB 

 

4

اصول اساسی مطالعه

فارسی

PDF 

136.7KB 

 

5

ایام عید

فارسی

PDF 

72,5KB 

 

6

برنامه ریزی برای پیشرفت

فارسی

PDF 

891KB 

 

7

برنامه ی کاری کلی

فارسی

PDF 

859KB 

 

8

تمرکز حواس و افکار مزاحم 1

فارسی

PDF 

920KB 

 

9

تمرکز حواس و افکار مزاحم2

فارسی

PDF 

920KB 

 

10

دلایل عدم پیشرفت

فارسی

PDF 

 877KB