نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کانال های خبر رسانی مرکز مشاوره امام حسین یزد

کانال های خبر رسانی مرکز مشاوره امام حسین یزدآدرس گروه مرکز مشاوره امام حسین (ع) یزد در سروش:

 https://sapp.ir/joingroup/UHbWKEzg4cGikPeZL5dmB3OA

آدرس گروه مرکز مشاوره امام حسین (ع) یزد در تلگرام:

https://t.me/joinchat/DdX_iz-gNvG0-Qvm7kVBVw

آدرس کانال مرکز مشاوره امام حسین (ع) یزد در تلگرام:

@EmamhoseinClinicYazd

آدرس مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد در اینستاگرام:

@clinic.emamhossein

آدرس سایت مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد:

cps.yazdedu.ir