نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه بالینی در مرکز مشاوره امام حسین یزد تشکیل جلسه داد

کارگروه بالینی در مرکز مشاوره امام حسین یزد تشکیل جلسه داد


برگزاری کارگروه بالینی
کارگروه های بالینی، خانواده و کودک در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد در حال برگزاری است. پنجشنبه دهم اسفند ماه 96 .....

 

کارگروه های بالینی، خانواده و کودک در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد در حال برگزاری است. پنجشنبه دهم اسفند ماه 96 ساعت 19 الی 21 در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار گردید. در کارگروه بالینی که با حضور جناب آقای جانب اللهی ریاست مرکز، جناب آقای دکتر اسدی، سرکار خانم بلوریان، سرکار خانم حمامی و جناب آقای دکتر کهدوئی انجام پذیرفت. در این جلسه مباحث متفاوتی صورت گرفته است. و نظرات و پیشنهادات متفاوت انجام پذیرفت.