نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کمبود توجه-بیش فعالی

کارگاه کمبود توجه-بیش فعالی


کارگاه عمومی
کارگاه شناسایی/تشخیص/درمانهای نوین/دارو درمانی/نوروفیدبک با حضور دکتر میرحسینی ...

 

کارگاه شناسایی/تشخیص/درمانهای نوین/دارو درمانی/نوروفیدبک  با حضور دکتر میرحسینی از اساتید دانشکده علوم پزشکی یزد در تاریخ  1397/2/23 ساعت ۱۸ در سالن همایش های مرکز مشاوره امام حسین یزد برگزار گردید.