نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه چهارده اصل برتر مدیریت اختلال نقص توجه و بیش فعالی

کارگاه چهارده اصل برتر مدیریت اختلال نقص توجه و بیش فعالی


کارگاه رایگان
کارگاه چهارده اصل برتر مدیریت اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کلینیک امام حسین(ع) با حضور خانواده های دارای فرزند بیش فعال ...

 

 یکشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷:۳۰الی۱۸:۳۰ کارگاه چهارده اصل برتر مدیریت اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کلینیک امام حسین(ع) با حضور خانواده های دارای فرزند بیش فعال برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای جانب اللهی ریاست محترم مرکز به توضیح چهارده اصل فوق پرداختند.