نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی


در این کارگاه که با حضور جناب آقای دکتر اسدی برگزار گردید به اصول مصاحبه بالینی با افراد و تشخیص میزان ریسک در زمینه رفتار های خود زنی و خود کشی پرداخته شد. همچنین در زمینه چگونگی تشخیص و درمان دانش آموزان در معرض خطر به شیوه رول پلی بحث و بررسی صورت گرفت.

 

نخستین کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همت هسته مشاوره ناحیه یک آموزش و پرورش یزد و مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.

در این کارگاه که با حضور جناب آقای دکتر اسدی برگزار گردید به اصول مصاحبه بالینی با افراد و تشخیص میزان ریسک در زمینه رفتار های خود زنی و خود کشی پرداخته شد. همچنین در زمینه چگونگی تشخیص و درمان دانش آموزان در معرض خطر به شیوه رول پلی بحث و بررسی صورت گرفت.