نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس


کارگاه عمومی
در این جلسه میزان استرس حضار با یک تست سنجیده شد و به راهکارهای مدیریت استرس از جمله مدیریت زمان پرداخته شد.

 

کارگاه مدیریت استرس در زندگی در تاریخ  یکشنبه 29 بهمن ماه 1396 در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد با حضور جمع زیادی از همشهریان عزیز و  آموزش جناب آقای دکتر اسدی برگزار شد.

این جلسات به مدت سه هفته ادامه می یابد.

در این جلسه میزان استرس حضار با یک تست سنجیده شد و به راهکارهای مدیریت استرس از جمله مدیریت زمان پرداخته شد.