نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه جامع نشانه شناسی و تشخیص انواع اختلالات روانی

کارگاه جامع نشانه شناسی و تشخیص انواع اختلالات روانی


کارگاه تخصصی

 

 

 

این کارگاه با حضور دکتر اسدی برگزار خواهد شد.

::دوره اول:

مقدمات و تعاریف اختلالات

تشخیص اختلالات اضطرابی

تشخیص اختلالات افسردگی

تشخیص روان پریشی ها

تشخیص وسواس ها

تشخیص اختلالات مرتبط استرس

دوره دوم

تشخیص اختلالات جنسی

:تشخیص اختلالات کنترل تکانه

:تشخیص اختلالات خوردن‌و خواب

تشخیص اختلالات کنترل تکانه

اختلالات دوران کودکی و نوجوانی

 

:جهت ثبت نام:09162532350 خانم‌جوادی نژاد

:جهت اطمینان از کیفیت کارگاه شرکت در جلسه اول رایگان است:

:دوره اول:۱۴و۱۵ شهریور

:دوره دوم:۲۱و۲۲ شهریور