نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تکنیک های مقابله با کمالگرایی

کارگاه تکنیک های مقابله با کمالگرایی


کارگاه عمومی

 

کارگاه تکنیک های مقابله با کمالگرایی 1 شنبه 9 اردیبهشت ساعت 18 در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد با حضور دکتر اسدی  برگزار گردید.