نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه توانمند سازی ذهنی کودکان

کارگاه توانمند سازی ذهنی کودکان


کارگاه توانمندسازی ذهنی کودکان: افزایش توجه، حافظه، سازمان دهی ، برنامه ریزی و سایر مهارتهای شناختی با حضور سرکار خانم مرضیه عزیزیان ...

 

کارگاه توانمندسازی ذهنی کودکان: افزایش توجه، حافظه، سازمان دهی ، برنامه ریزی و سایر مهارتهای شناختی با حضور سرکار خانم مرضیه عزیزیان یکی از متخصصین مرکز در تاریخ های 21 و 28 مرداد در محل سالن اجتماعات مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار گردید.