نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تمرین فنون حل تعارض و مذاکره در روابط زناشویی

کارگاه تمرین فنون حل تعارض و مذاکره در روابط زناشویی


کارگاه رایگان تمرین فنون حل تعارض و مذاکره در رابطه زناشویی با حضور جناب آقای دکتر اسدی در تاریخ یکشنبه 22 مهرماه ...

 

کارگاه رایگان تمرین فنون حل تعارض و مذاکره در رابطه زناشویی با حضور جناب آقای جانب اللهی ریاست مرکز و جناب آقای دکتر اسدی  در تاریخ یکشنبه 22 مهرماه از ساعت 18 الی 19:30 در محل سالن اجتماعات مرکز مشاوره امام حسین(ع) و با استقبال همشهریان برگزار گردید.