نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مهارت فرزندپروری و آموزش مدیریت والدین

کارگاه آموزشی مهارت فرزندپروری و آموزش مدیریت والدین


چهارمین جلسه
چهارمین جلسه کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری و آموزش مدیریت والدین با حضور والدین در سه شنبه نهم آبانماه 1396 با حضور دکتر اسدی تشکیل گردید.

 

چهارمین جلسه کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری و آموزش مدیریت والدین با حضور والدین در سه شنبه نهم آبانماه 1396 با حضور دکتر اسدی تشکیل گردید.

در این جلسه به بحث و آموزش گذاشته شد:

تکنیک های تشویق و تنبیه کودکان
تکنیک های حذف رفتارهای منفی کودکان

 

در هفته جاری مورخ 16 آبانماه 1396

 

*آشنایی باترسهایِ معمول دوران کودکی

* اضطراب جدایی

* اضطراب مدرسه

* جدایی اتاق خواب والدین

همراه با تکنیکها و راهبردهای عملی با حضور دکتر اسدی به بحث و آموزش گذاشته خواهد شد.

:large_blue_circle: