نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مهارت فرزندپروری و آموزش مدیریت والدین

کارگاه آموزشی مهارت فرزندپروری و آموزش مدیریت والدین


در این دوره به ویژگی های و بحران های دوره نوجوانی اشاره شد روش های مدیریت و ارتباط با فرزند نوجوان تشریح گردید...

 

دومین و وسومین دوره مهارت فرزندپروری و آموزش مدیریت والدین در تاریخ 96/7/25 و 96/8/2 با حضور جمع زیادی از والدین در سالن اجتماعات مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید که در این دوره به ویژگی های و بحران های دوره نوجوانی اشاره شد روش های مدیریت و ارتباط با فرزند نوجوان تشریح گردد. مدرس این دوره جناب آقای دکتر اسدی بودند که با حضور ریاست مرکز جناب آقای جانب اللهی همراه بود.