نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مدیریت والدین برای رفتار با نوجوانان

کارگاه آموزشی مدیریت والدین برای رفتار با نوجوانان


کارگاه عمومی
کارگاه آموزشی مهارت رفتار با نوجوانان با حضور دکتر اسدی ...

 

در تاریخ یکشنبه 24 تیرماه 97 کارگاه آموزشی مدیریت والدین برای رفتار با نوجوانان در مرکز مشاوره امام حسین یزد با حضور خانواده ها و با تدریس جناب آقای دکتر اسدی برگزار گردید.