نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی فنون درمان افسردگی و وسواس فکری و عملی

کارگاه آموزشی فنون درمان افسردگی و وسواس فکری و عملی


کارگاه تخصصی ویژه مشاوران و روانشناسان با حضور دکتر یعقوب شفیعی فرد
فنون درمان افسردگی و وسواس فکری و عملی در تاریخ ...

 

 

کارگاه تخصصی ویژه درمانگران در زمینه  فنون درمان افسردگی و وسواس فکری و عملی در تاریخ 29و 30 بهمن ماه در مرکز مشاوره امام حسین (ع) یزد برگزار      می گردد.

این کارگاه توسط مدرس برجسته کشوری جناب آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد طی 16 ساعت آموزش داده می شود.