نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی غنا بخشیدن به روابط زناشویی

کارگاه آموزشی غنا بخشیدن به روابط زناشویی 

کارگاه آموزشی غنا بخشیدن به روابط زناشویی با استقبال شرکت کنندگان طی چهار هفته متوالی در مرکز مشاوره امام حسین برگزار می گردد

دو جلسه این کارگاه در تاریخ های 12 و 19 شهریور ماه 96 برگزار گردیده است.