نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی روانشناسی شادی

کارگاه آموزشی روانشناسی شادی


مباحث اصلی کارگاه: بیان عوامل موثر بر شادی بیان 3 نوع افکار آزاردهنده فرمول محاسبه شادی ....

 

کارگاه آموزشی روانشناسی شادی دوشنبه 23/2/1398 با حضور سرکارخانم دکتر صادقیان در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.


مباحث اصلی کارگاه:
بیان عوامل موثر بر شادی
بیان 3 نوع افکار آزاردهنده
فرمول محاسبه شادی
(انجام چند تمرین)
ویژگی انسان های شاد
بیان روش های افزایش شادی
بیان معیار شادی در زمان حال، گذشته، آینده
معیارهای بیرونی و درونی ارزیابی شادکامی