نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی بهسازی روابط زوجین برگزار گردید

کارگاه آموزشی بهسازی روابط زوجین برگزار گردید 

جلسه سوم  کارگاه اموزشی بهسازی روابط زوجین  ( بهبود ارتباط، حل تعارض و ایجاد صمیمیت) با آموزش در تاریخ  یکشنبه ۲۵ فروردین  ساعت ۱۷:۳۰ الی  19 با موضوع  مدیریت خشم وتعارض.مقابله با خشم ، مقابله با همسر عصبانی در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.