نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی بهسازی روابط زوجین

کارگاه آموزشی بهسازی روابط زوجین


کارگاه آموزشی بهسازی روابط زوجین شامل آموزش بهبود ارتباط، حل تعارض و ایجاد صمیمیت در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار می گردد. نخستین جلسه این کارگاه یکشنبه 12/12/1397 ....

 

کارگاه آموزشی بهسازی روابط زوجین شامل آموزش بهبود ارتباط، حل تعارض و ایجاد صمیمیت در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار می گردد. نخستین جلسه این کارگاه یکشنبه 12/12/1397  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ با حضور تعدادی از خانواده ها و دانشجویان روانشناسی و با حضور سرکار خانم سمیه شاهدی یکی از مشاوران مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد برگزار گردید. در این جلسه به آموزش برقراری ارتباط کارآمد، شناسایی وتغییر تحریفهای شناختی، مهارتهای مذاکره پرداخته شد.