نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه اصول مصاحبه بالینی برگزار شد

کارگاه اصول مصاحبه بالینی برگزار شد 

 

کارگاه اصول مصاحبه بالینی با حضور جناب استاد فرهودی و جناب استاد اسدی در تاریخ 21 آبانماه 95 در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید.