نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارورزی با سوپر ویژن

کارورزی با سوپر ویژن


کارورزان درمانگری روان در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد به صورت ویدوئو کنفرانس از حضور سرکارخانم فرزین راد ...

 

در راستای ادامه کارگاه های کارورزی CBT خانم فرزین راد جلسات سوپرویژنی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می گردد. جلسه مصاحبه تشخیصی و جلسه دوم PTSD و جلسه دوم وسواس موکنی در مرکز مشاوره درتاریخ 24 اسفند آخرین شنبه سال 96 برگزار گردید.