نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونه کودکان مرفه، لوس و نازپرورده می شوند؟

چگونه کودکان مرفه، لوس و نازپرورده می شوند؟


گاهی خانواده های مرفه از رفتارهای فرزندان لوس و نازپرورده شان آزرده می شود و به فکر چاره و بررسی روانشناسی این موضوع می افتند. در این مقاله تامل برانگیز به بررسی پدیده رایج تجمل گرایی در طبقاتی از اجتماع کنونی ایران پرداخته شده و ریشه ها ...