نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونه امتحان بگیریم که دانش‌آموزان دچار استرس نشوند؟

چگونه امتحان بگیریم که دانش‌آموزان دچار استرس نشوند؟


آموزشی مدرسه
به گفته جنیفر کوپر، استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی لوییس در ایلی نویز، آزمونها و نگرانی و اضطراب ناشی از آنها، هر دو، چه خوب و چه بد، بخشی از عمر تحصیلی هر فرد است و هرکدام مزایایی دارند.

 


:memo:ضرورت آموزش مدیریت اضطراب ناشی از امتحانات

به گفته جنیفر کوپر، استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی لوییس در ایلی نویز، آزمونها و نگرانی و اضطراب ناشی از آنها، هر دو، چه خوب و چه بد، بخشی از عمر تحصیلی هر فرد است و هرکدام مزایایی دارند.

:large_orange_diamond: نگرانی و اضطراب، به میزان مناسب، به افزایش تمرکز فکر، تقویت حافظه و انگیزش کمک می کند. نگرانی در واقع به منظور جلوگیری از صدمات و آسیب هاایجاد می شود. هنگامی که این نگرانی و اضطراب تحت تاثیر عدم توانایی عملکردی فرد قرار گرفته و مختل می شود، سیر صعودی را پیموده و تبدیل به تشویش می شود. بنابراین نگرانی و اضطراب ارتباط مستقیمی با توانایی عملکردی افراد دارد. ممکن است دانش آموزان نتوانند استرس را در خود سرکوب و از آن اجتناب کنند، اما نیازمند فراگیری روشهای مدیریت آن هستند.

:large_orange_diamond:آزمونها نیز اگر هدفمند باشند، مزایایی دارند. برگزاری امتحانات به معلمان و دانش آموزان در تعیین میزان یادگیری و اطلاعات درسی کمک می کند. به منظور تامین این هدف، باید از تناسب و سنخیت این ارزیابی ها با رده های سنی و میزان هوش فردی و جمعی دانش آموزان اطمینان حاصل شود.

:large_orange_diamond: هنگام ایجاد استرس اغلب معلمان اولین کسانی هستند که باید پاسخگو باشند. دانش آموزان مضطرب، هنگام امتحانات معمولا دچار حواس پرتی شده و بسختی فکر خود را متمرکز می کنند و ممکن است اطلاعات و دروسی را که به آن مسلط بوده اند فراموش کنند. آنها ممکن است از شدت نگرانی و دلواپسی دچار تعریق زیاد و یا حالت تهوع شوند.....