نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونه از طریق بازی مدیریت خشم را به کودکان خود بیاموزیم

چگونه از طریق بازی مدیریت خشم را به کودکان خود بیاموزیم


چهل و هشتمین جلسه مشاوره گروهی

 

چهل و هشتمین جلسه مشاوره گروهی  در تاریخ 1395/11/10 حضور سرکار خانم زینی کارشناسی ارشد روانشناسی کودک با نیازهای خاص در تالار گردهمایی مرکز مشاوره امام حسین یزد  تشکیل گردید. در این جلسه علل و عوامل پرخاشگری کودکان زیر شش سال مورد بحث قرار گرفت و بازی های متنوعی برای آموزش مدیریت خشم به کودک آموزش داده شد.

یکی از بازی ها بازی جعبه بود. کودک اسم سه نفر از افرادی که نسبت به آنها احساس خصومت دارد داخل جعبه می اندازد بعد از او راهکاری جایگزین برای ابراز خصومت و خشم نسبت به آن فرد می خواهیم  راهکارهای او را داخل جعبه می اندازیم و بعد یکی از آنها را بر می دارد تا او به عنوان جایگزین خصومت استفاده نماید.

 

 

 

بازی صندلی بازی دیگری بود که معرفی شد. در این روش کودکان باید خود را روی چند صندلی جای دهند و اگر کسی جا ماند کل گروه می بازد. این روش برای افزایش احساس همدلی به کار      می رود

 

در این جلسه به سوال حضار پاسخ داده شده بود.