نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه کارگروه های تخصصی مرکز مشاوره امام حسین (ع)

چهارمین جلسه کارگروه های تخصصی مرکز مشاوره امام حسین (ع)چهارمین جلسه کارگروه های تخصصی مرکز مشاوره امام حسین (ع) روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 95 در خانه معلم مهریز با حضور همکاران مشاور و روانشناس مرکزبرگزار گردید.