نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنج روشی که ما می توانیم عشق را توسط آن بیان و یا دریافت کنیم (قسمت اول)

پنج روشی که ما می توانیم عشق را توسط آن بیان و یا دریافت کنیم (قسمت اول)


فراموش نکنید، هدف اصلی عشق به دست آوردن چیزی که شما می خواهید نیست، بلکه انجام دادن کاری است برای کسی که دوستش دارید و سعادت او را می خواهید. اما واقعیت این است که وقتی ما کلام تاییدآمیزی دریافت می کنیم به احتمال قوی ترغیب می شویم که متقابلاً کاری کنیم.

 

 
 
 زبان اول عشق: کلام تأییدآمیز 
 
✳️ که شامل این موارد می شود: بیان نوشتاری یا گفتاری عشق، تشویق و حمایت، و قدرشناسی کلامی. تشکر و قدردانی از کارهای بسیار کوچک و معمول. برای مثال  «چه لباس قشنگی»،  «چه آرایش موی قشنگی»، «چه دست پخت خوبی»، «از اینکه بچه را خوب نگه داشتی ممنونم»، «واقعاً متشکرم آشغال ها را بردی» و ... اگر شرکای عاطفی مرتب و منظم چنین گفته هایی را از هم بشنوند فضای عاطفی بین شان بهتر می شود.
 
 فراموش نکنید، هدف اصلی عشق به دست آوردن چیزی که شما می خواهید نیست، بلکه انجام دادن کاری است برای کسی که دوستش دارید و سعادت او را می خواهید. اما واقعیت این است که وقتی ما کلام تاییدآمیزی دریافت می کنیم به احتمال قوی ترغیب می شویم که متقابلاً کاری کنیم.
 
☜ زبان دوم عشق: تماس فیزیکی ??
 
✳️ که شامل این موارد می شود: دست روی شانه دیگری گذاشتن، نوازش کردن، در آغوش کشیدن و بوسیدن.
 
❇️ تماس فیزیکی می تواند رابطه را بسازد یا از هم بگسلد. هم می تواند نفرت را منتقل کند و هم محبت را. اگر زبان عشقِ شریک عاطفی تان، تماس فیزیکی است، هیچ چیز مهمتر از این نیست که وقتی گریه می کند در آغوشش بگیرید. برای برخی افراد تماس فیزیکی زبان اصلی عشق است، این افراد به لحاظ عاطفی نیاز دارند نوازش بشوند یا دستان یکدیگر را بگیرید.
 
✳️ تماس فیزیکی به عنوان نشانه ای از عشق، اعماق وجودمان را لمس می کند و به عنوان یکی از زبان های عشق، شکل قدرتمندی از ارتباط است. تمام اشکال منفی در این تماس را باید حذف کرد، از تماس های آزاردهنده حذر کرده و به جای آن از شیوه های مثبت و لذتبخش استفاده کنید.
 
☜ زبان سوم عشق: خدمت به یکدیگر??
 
✳️ که شامل موارد بسیاری می شود که ما می توانیم برای شریک عاطفی مان انجام دهیم. در امور خانه داری، بچه داری و تمام مسئولیت های یک زندگی مشترک بدون در نظر گرفتن مرد و زن بودن. البته یادمان باشد درخواست کردن به عشق جهت می دهد ولی دستور دادن جریان عشق را متوقف می کند. 
 
❇️ آنچه ما پیش از ازدواج برای یکدیگر انجام می دهیم دلیلی بر کارهایی که پس از ازدواج انجام خواهیم داد، نیست، و یادمان باشد در جوامع سنتی غلبه بر کلیشه ها مهم است. برای مثال ظرف شستن یا جارو کردن مردان و .... 
خدمت کردن به یکدیگر نباید اجباری باشد بلکه باید آزادانه صورت گیرد. خدمت عاشقانه یعنی برآورده ساختن انتظارات شریک عاطفی. می توان با انجام سه کاری که خودتان به آن علاقه ای ندارید اما می دانید شریک عاطفی تان به آنها علاقه دارد او را غافلگیر کنید. بسیاری از زوجین می پندارند که بر کلیشه های موجود در رابطه با نقش زن و مرد غلبه کرده اند اما به طور ناخودآگاه به آن کلیشه ها پای بند هستند. کارهایی را که در دوران نامزدی و عاشقی انجام می دادید برای احیای نزدیکی و صمیمیت بیشتر دوباره انجام دهید و ارتباط بهتر را تجربه کنید.
 
ادامه دارد....