نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایگاه انتخاب رشته مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

پایگاه انتخاب رشته مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد


پایگاه انتخاب رشته مرکزمشاوره امام حسین(ع) یزد

 

مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد در تاریخ 97/5/10 الی 97/5/18 میزبان 320 تن از دانش آموزان برای انتخاب رشته بود. و بااستقبال پر شور دانش آموزان و با حضور جمعی از مشاوران مجرب آموزش و پرورش به هدایت  و مشاوره دانش آموزان پرداخته شد.