نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایگاه انتخاب رشته مرکز مشاوره امام حسین( ع) یزد

پایگاه انتخاب رشته مرکز مشاوره امام حسین( ع) یزد 

پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری در مرکز مشاوره امام حسین یزد با حضور مشاوران برجسته در رشته های جداگانه تجربی ریاضی و انسانی دایر می باشد. از همه دانش آموزان و والدین برای استفاده از حضور مشاوران مرکز مشاوره امام حسین دعوت به عمل می آید. برای این بر نامه لازم است با شماره های 37240049 و 37240050 تماس گرفته شود.