نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همه جاده ها از ما آغاز می شود

همه جاده ها از ما آغاز می شود


پنجاه و چهارمین جلسه مشاوره گروهی
یکشنبه 1395/12/22 مرکز مشاوره امام حسین یزد میزبان جمع دیگری از همشهریان عزیز بود تا به طرح ........

 

یکشنبه 1395/12/22 مرکز مشاوره امام حسین یزد میزبان جمع دیگری از همشهریان عزیز بود تا به طرح مبحثی جدید برای مباحثه و آموزش بپردازد. که با توجه به آغاز سال نو موضوع این جلسه به سال نو فرصتی برای تحول در فکر و رفتار اختصاص داشت.

جناب آقای دکتر اسدی از مشاورین جوان و فعال مرکز در این جلسه به مهم ترین زمینه های تغییر پرداختند و اولین قدم در این باره را پذیرش ذکر کردند. وقتی کسی بپذیرد که مسائلی برای حل کردن وجود دارند آنگاه می تواند اسب شرف از گوهر گردون برهاند.

 

 

 

گردهمای گروهی آتی مرکز در سال آینده آغاز می شود.