نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش خانواده در اعتیاد جوانان

نقش خانواده در اعتیاد جوانان


نقش خانواده در اعتیاد جوانان

نقش خانواده در اعتیاد جوانان

 

مطالعات نشان می دهد پایگاه اجتماعی فرد درخانواده در گرایش  به اعتیاد موثرمی باشد که این موضوع  با سطح سواد فرد ،  درآمد وشغل والدین ارتباط پیدا می کند  بدین معنی که هر چه سطح سواد جوانان بالاتر باشد گرایش به اعتیاد کمتر است همچنین در آمد والدین با انحراف فرزندان وابتلا به سایر آسیب های اجتماعی رابطه مستقیم دارد .

مطالعات نشان داده است که هرچه درآمد خانواده پایین تر باشد گرایش به اعتیاد چشمگیرتر است همچنین عوامل دیگری نیز در این راستا موثر می باشند مانند مشکلات ارتباطی ضعیف در  خانواده بدین معنی که بیشتر کسانی که به اعتیاد کشیده شده اند جو خانوادگی نامناسبی داشته وبرخورد والدین با آنها منطقی وخوب نبوده است همچنین بیشتر معتادین در کودکی ونوجوانی به  لحاظ عاطفی دارای  محیطی زجرآور ومتشنج بوده و والدین نیز وظایف خودرا در قبال آنها به جا نیاورده اند .

بیکاری ، طلاق ، چند همسری یا ازدواج مجدد و فقر اقتصادی خانواده در گرایش فرزندان به اعتیاد تاثیر بسزایی دارد .

محل سکونت خانواده ومحلی که در آن زندگی می کنند نیز تاثیر گذار می باشد  چرا که اکثر معتادان در شهرهای بزرگ ودر محلات آسیب خیز، فقیر نشین وحاشیه نشین زندگی می کنند ضمنا مشکلات جسمی وروحی ونحوه گذراندن اوقات فراغت وتاثیر وسایل ارتباط جمعی تا حد زیادی در گرایش افراد به مواد افیونی نقش مهمی دارد ،  بنابراین اگر آموزشها واقدامات صحیح لازم در اصول تربیتی خانواده صورت پذیرد مسئله اعتیاد تا حدودی قابل کنترل است که از جمله این فعالیتهای پیشگیرانه عبارتند از :

1- تدوین واجرای برنامه های آموزشی از طریق رادیو، تلویزیون ، روزنامه ، کتاب و...

2- آموزش والدین وجوانان به روشهای نوین روانشناسی نوجوان وجوان

3- آموزش برقراری ازتباط کلامی وعاطفی والدین با یکدیگر وبا فرزندان

4- آگاهسازی والدین نسبت به نقش ها ووظایف وروشهای تربیتی صحیح .

5- برنامه ریزی صحیح نسبت به استفاده بهینه از اوقات فراغت نوجوانان وجوانان از طریق دستگاههای مربوطه ونیز ایجاد موسسات خیریه توسط افراد انسان دوست جهت ایجاد وسایل تفریحی سالم وتاسیس کارگاههای ومراکز کاریابی واشتغال زایی .

6- آموزش مهارتهای زندگی برای جوانان .

7- تاسیس مراکز دولتی وغیر دولتی درمان وبازتوانی اعتیاد نیز  در سطح استان می تواند خدمات  

(دارویی وغیر دارویی و.. ) را به معتادان ارائه دهد .