نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش استان یزد

نشست کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش استان یزد


نشست کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش استان یزد

نشست یک روزه کارشناسان مشاوره ادارات آموزش و پرورش استان یزد در روز یک شنبه 28/3/91 در محل خانه ی معلم شهید دادرس یزد پیرامون هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه و طرح و برنامه های گروه مشاوره تربیتی  تشکیل گردید. در این نشست معاون آموزش متوسطه جناب آقای زارع پیرامون وظایف مشاوران به ویژه بحث هدایت تحصیلی مواردی را مطرح و شیوه  ادامه  تحصیل دانش آموزان پایه اول راهنمایی را نیز تشریح نمودند در ادامه نشست آقایان سید حسن شکوهی، محمود دهشیری، فرهنگ فلاح و ذبیح ا... کرد آبادی رؤسای ادارات، گروهها و کارشناس مسئول ادارات آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش، متوسطه نظری، مشاوره تربیتی در رابطه با شاخه ها و رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش، دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان پایه اول متوسطه، آیین نامه  آموزشی  دوره سه ساله، مهم ترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه مشاوره تربیتی و تحصیلی در دولت دهم، نرم افزار گزارش گیری، طرح ها و برنامه های حوزه مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان مواردی را مطرح و گزارشی از جلسه رؤسای گروه مشاوره تربیتی سراسر کشور که با حضور مقام عالی وزارت تشکیل شده بود نیز، توسط فرهنگ فلاح رئیس گروه مشاوره استان ارائه گردید.

در پایان جلسه رأی گیری بعمل آمد و آقای سید رضا موسوی  مسئول هسته مشاور مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بعنوان نماینده کارشناسان و مسئولین هسته های ادارات انتخاب گردید.

ضمناً در این جلسه با توجه به قطب بندی بعمل آمده سه نفر از مسئولین هسته ها و کارشناسان ادارات بنامهای موسی زنگویی اول، اعظم دهقان فیرو زآبادی و اکرم نجم به عنوان نمانیده قطبها انتخاب گردیدند.