نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست روسای اداره مشاوره قطب چهار کشور با معاون آموزشی اداره کل استان یزد

نشست روسای اداره مشاوره قطب چهار کشور با معاون آموزشی اداره کل استان یزد


در کارگروهی که به منظور ارزیابی مسائل آموزشی برگزار گردید و با حضور سرکارخانم رادپور ...

 

 در کارگروهی که به منظور ارزیابی مسائل آموزشی برگزار گردید و با حضور سرکارخانم رادپور و جناب آقای زارع معاون محترم آموزشی اداره کل آموزش و پرورش و جناب آقای ناظم پوران از مشاوران تحصیلی مرکز و با حضور جناب آقای اکبرنژاد به بحث و بررسی درباره پیشرفت تحصیلی اختصاص داده شد.