نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه مطاله درس شیمی

نحوه مطاله درس شیمی


نحوه مطاله درس شیمی

در حالی‌که روند کلی طرح سوال‌های سال‌های 84 تا 89 به تدریج رو به سخت‌تر شدن پیش می رفت، سوال های سال 90 نسبت به سال های قبل ساده تر طرح شده و در آن از سوال های مفهومی و سخت کمتر استفاده شده بود.

2-  طرح سؤال از شکل‌ها، نمودارها و جدول های کتاب درسی یکی از کلیشه های مهم طرح سوال است. در سال 89 و 90 سه تا چهار سوال از سوال های کنکور از این کلیشه پیروی می کرد. طرح این سؤال ها توجه هر چه بیشتر به شکل ها و مفاهیم موجود در آن ها را می طلبد. گاهی در این گونه سؤال ها یکی از اجزاء شکل حذف شده و مورد سؤال واقع می شود.

3- در سال 89 و 90 و تعداد 4 تا 5 سؤال به صورت نقطه چین و جای خالی طرح شده است.  در این گونه سؤال ها اکثراً مفاهیم و جملات متن کتاب درسی مورد سؤال واقع می شود. طرح این گونه سؤالات به معنای آن است که مطالعه خط به خط و متن کتاب های درسی بر مطالعه جزوات دیگر اولویت دارد.

4- مطالبی که در حاشیه صفحه‌های کتاب مطرح می شوند هم مثل مطالب متن درس ها اهمیت دارند و از تمامی آن ها سؤال طرح می شود. برخی مطالب مهم درسی در قالب تیترهای"هم چون دانشمندان" و یا در قالب "فکر کنیدها" به صورت طرح سؤال تدریس شده اند. تمامی پرسش های مطرح شده در کتاب، جزو اولین سؤال هایی است که در کنکورهای سراسری از آن ها سؤال مطرح شده است.

 5- مطالب "بیشتر بدانید" را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. برخی از آن ها کاملاً مکمل درس می باشند. مثل نظریه اسید و باز لوویس در صفحه 55 یا نحوه عملکرد شناساگرها در صفحه 64 که مانند مطالب متن کتاب برای درک مفاهیم به آن ها نیاز داریم. برخی دیگر مطالب کاملاً حاشیه ای هستند که به تکمیل معلومات عمومی و مطالب جالب توجه علمی می پردازند. مثل بیشتر بدانید صفحه 62 در مورد عملکرد اسید معده، مطالعه این بیشتر بدانیدها برای کنکور اهمیت کمتری دارد و به خاطر سپردن جزئیات آن ها اولویت ندارد.

6- مجموعه تست های کنکورهای سراسری و آزاد که مربوط به قبل از سال 1384 می شوند و از کتاب های جدید طرح نشده اند باید توسط اساتید خبره گزینش و بسیاری از آن ها که مربوط به مطالب حذف شده است تغییر و ویراستاری شوند.

در برخی از کتاب های کمک درسی که شامل این مجموعه سؤال ها است این گزینش به درستی انجام نشده است و دانش آموزان در هنگام بررسی این تست های قدیمی باید متوجه این موضوع باشند.

7- برخی از تست ها جنبه محاسباتی دارند و شامل اعداد اعشاری می شوند که قابل ساده کردن نبوده جزو محاسبات وقت گیر محسوب می شوند. با توجه به ممنوع بودن استفاده از ماشین حساب به نظر برخی دانش آموزان حل این گونه تست ها وقت زیادی می برد و ضرورت ندارد، در حالیکه در عمل وقت مناسبی را می گیرند و بر خلاف تست های مفهومی و شبهه دار حتماً به جواب درست می رسند. زمان گذاشتن و حل این تست ها کاملاً توصیه می شود.

8- خلاصه برداری از مطالب حفظی مخصوصاً در مورد فصل هایی مثل فصل 1 و2 سال دوم به صورت فلش کارت یا فیش جعبه لایتنر در به خاطر سپردن آن ها بسیار مؤثر است وکاملاً توصیه می شود.

بهترین وقت تهیه خلاصه ها در تعطیلات تابستان و طول سال تحصیلی است و باید حتما قبل از تعطیلات عید تمام شود  و بیشترین میزان استفاده از خلاصه ها در ایام مطالعات جمع بندی و بعد از تعطیلات عید است.

جدول تفکیکی و موضوعی مباحث و تعداد سوال های شیمی

     کنکور سراسری سال های 87 الی 90 (ریاضی و تجربی)

عنوان کتاب

مباحث درس

سال 87

سال88

سال 89

سال 90

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

سال دوم

  ساختار اتم

۴

۳

3

2

2

2

3

3

 خواص تناوبی عنصرها

۱

۲

3

3

2

3

2

2

 ترکیب های یونی

1

1

1

1

2

1

2

1

 ترکیب های کووالانسی

۳

3

2

3

3

3

2

3

 کربن و ترکیبات آلی

۱

1

2

2

2

2

2

2

  آزمایشگاه

0

۱

0

0

0

0

0

0

سال سوم

  استوکیومتری

۴

4

4

4

4

4

4

4

ترمودینامیک شیمیایی

۴

4

4

4

4

3

4

4

  محلول ها

۴

4

4

4

4

4

4

4

پیش

دانشگاهی

  سینتیک شیمیایی

3

۴

2

2

2

3

2

2

 تعادل شیمیایی

3

۲

3

3

2

2

3

3

  اسید و باز

4

۳

4

4

4

4

4

4

  الکتروشیمی

۳

3

3

3

4

4

3

3

  مجموع سؤال ها

3۵

35

35

35

35

35

35

35