نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه برخورد با مراجع خودکشی گرا

نحوه برخورد با مراجع خودکشی گرا


اکثر مراجعانی که گرایش به خودکشی دارند، عصبانیتی را که می تواند به حق، متوجه دیگران باشد، به خود بازگردانده و متوجه خود می کنند. این سئوال مناسبی است که بپرسیم «نسبت به چه کسی عصبانی هستید.» اگر مراجع شما جواب داد ...

 


:small_red_triangle_down:مراجعانی که قصد خودکشی دارند عمیقا افسرده هستند. این افسردگی هم معمولا ناشی از عصبانیت است. اکثر مراجعانی که گرایش به خودکشی دارند، عصبانیتی را که می تواند به حق، متوجه دیگران باشد، به خود بازگردانده و متوجه خود می کنند. این سئوال مناسبی است که بپرسیم «نسبت به چه کسی عصبانی هستید.» اگر مراجع شما جواب داد «خودم»، شما می توانید تا حدودی قانع شوید که او می خواهد خودش را بکشد. شما می توانید بپرسید «شما خیلی عصبانی به نظر می رسید که می خواهید با کشتن خودتان، خود را تنبیه کنید». این گونه تفسیر از خودکشی یعنی خود تنبیهی و نه فرار از موقعیت، ممکن است در تغییر تصميم او مؤثر باشد. شما همچنین می توانید بپرسید که پس از خودتان، نسبت به چه کسی عصبانی هستید؟» سپس به مراجع کمک کنید تا عصبانیت خودش را به رشته کلام درآورد و مستقیما این عصبانیت را از خودش دور کند و نسبت به خود و دیگران عصبانی نباشد. با این روش افسردگی و افکار خودکشی او کم خواهد شد.
یک روش دیگر برای نفوذ در دنیای مراجع این است که دریابیم چه عاملی افکار خودکشی را در او برانگیخته است. اغلب یک رویداد به تنهایی عامل برانگیختن این افکار است و این عامل گاهی اوقات نشانه های مهمی از مقاصد مراجع را روشن می سازد. مثلا آیا قصد مراجع تنبیه کسی است که او را به خشم آورده یا آزرده است ؟