نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقابله با کم رویی و اضطراب اجتماعی

مقابله با کم رویی و اضطراب اجتماعی


چهل و سه و چهل و چهارمین جلسه مشاوره گروهی

 

مبحث کم رویی و اضطراب اجتماعی یکی از مباحثی بود در دوجلسه مشاوره گروهی با حضور جناب آقای دکتر اسدی در مرکز مشاوره امام حسین تشکیل گردید. در این جلسه به سوالاتی ازقبیل زیر پاسخ داده شد.

آیا از حضور و سخنرانی در جمع واهمه دارید؟

برقراری رابطه صمیمانه و جدید برای شما دشوار است؟

راهکارهای مقابله با کم رویی و اضطراب اجتماعی چیست؟

 

و  شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح کردند.