نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مددکار مرکز مشاوره امام حسین یزد

معرفی مددکار مرکز مشاوره امام حسین یزد


حضور سرکار خانم نظری در مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

 

سرکار خانم نظری دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی از تاریخ 97/7/1 در مرکز مشاوره امام حسین یزد حضور دارند.