نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز مشاوره امام حسین یزد کارگاه های گروه درمانی جامع برگزار می کند

مرکز مشاوره امام حسین یزد کارگاه های گروه درمانی جامع برگزار می کند


تکنیک های شناخت طرف مقابل- کنار آمدن با تنهایی در دوره جدایی- مدیریت هیجان و احساس در رابطه عاطفی- رابطه عاطفی پیش از ازدواج- شناخت رابطه عاطفی مسموم- سیر شکل گیری رابطه عاطفی- مدیریت روابط جنسی- ترک رابطه عاطفی ...

 

 

روی تصویر زیر کلیلک کنید