نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نمادین هفته بهداشت روان در مدرسه

مراسم نمادین هفته بهداشت روان در مدرسه


برنامه های هفته بهداشت روان از 18 الی 24 مهرماه ، برنامه نمادین در روز سه شنبه 18 مهر با مشارکت آموزش و پرورش اداره کل ، مدیریت آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 و حضور مسئولین آموزش و پرورش و مدیران طرح پیشرو برگزار گردید.

مراسم نمادین هفته بهداشت روان با شعار بهداشت روان و مدرسه کارآمد در دبیرستان دوره دوم دخترانه برازنده مقدم یک برگزار شد.

به گزارش "اکرم ملکیان" کارشناس مشاوره ناحیه یک یزد ، با هدف اجرایی نمودن برنامه های هفته بهداشت روان از 18 الی 24 مهرماه ، برنامه نمادین در روز سه شنبه 18 مهر با مشارکت آموزش و پرورش اداره کل ، مدیریت آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 و حضور مسئولین آموزش و پرورش و مدیران طرح پیشرو  برگزار گردید.

"عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن تبریک هفته بهداشت روان به اهمیت نقش مشاوران در مدارس بازخورد مثبت فعالیت آنها پرداخت.در ادامه مراسم که با آیتم های صبح مشاور، استنداپ کمدی و نرمش صبحگاهی و کارگاه های آموزشی همراه بود، مدعوین از طرح ها و فعالیت های مشاوره ای که به صورت نمادین از جمله:توانمند سازی کارکنان مدرسه ، دانش آموزان، خانواده ها ،گروه درمانی ،پایگاه سلامت، سلامت روان با کتاب، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته و برگزاری آزمونهای مشاوره ای، مشاوره گروهی،آمادگی جسمانی( یوگا)،طرح مشارکت والدین در مدرسه،طـرح هر دانش آموز یک گلدان سبز،نماز خانه پویا و طرح صبحانه شاد برپا شده بود بازدید به عمل آوردند.

در پایان مراسم  جلسه ای با  حضور مسئولین و مشاورین برگزار گردید وهمکاران پیشنهادات خود را ارائه نمودند.