نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت خشم در روابط زوجین

مدیریت خشم در روابط زوجین


کارگاه عمومی
جناب اقای دکتر اسدی در این جلسه درباره خشم به بیان نکاتی پرداختند و زوجین هم با بیان مسائل خود و مسائلی که در رابطه باعث خشم آنها می شود بر گرمی جلسه افزودند.

 

سه شنبه این هفته 1396/10/26 باز هم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد مهمان جمع کثیری از همشهریان و زوجین گرامی بود تا به یک مبحث داغ در بین زوجین پرداخته شود و آن هم مهارت خشم در روابط بود.

جناب اقای دکتر اسدی در این جلسه درباره خشم به بیان نکاتی پرداختند و زوجین هم با بیان مسائل خود و مسائلی که در رابطه باعث خشم آنها می شود بر گرمی جلسه افزودند.

آنچه برای یک رابطه ویرانگر محسوب می شود نه خشم بلکه پرخاشگری است. خشم یک احساس طبیعی است.

پرخاشگری در رابطه هیچ منافعی ندارد بلکه سر تا پا ضرر است پس با آموزش مهارت های مدیریت خشم روابطی ایمن و احساسی  سرشار از امنیت در زندگی داشته باشیم

سه شنبه های هر هفته مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد میزبان شما برای توسعه مهارت ها می باشد.