نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لزوم درمان

لزوم درمان


مشاهده

 

 


افرادی که مشکلات روانی دارند و در رابطه از صمیمت و آرامش محروم هستند اگر در کاخ سفید هم زندگی کنند، روزگار سیاهی خواهند داشت