نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غرفه مرکز مشاوره امام حسین یزد(ع) در مراسم هفته سلامت روان

غرفه مرکز مشاوره امام حسین یزد(ع) در مراسم هفته سلامت روان


در این مراسم مرکز مشاوره امام حسین (ع) با برگزاری نمایشگاه کتاب و سی دی و تهیه بروشور و معرفی خدمات حضور یافت...

 

 هفته نمادین سلامت روان در روز سه شنبه 18 مهرماه روز جهانی سلامت روان در مدرسه برازنده مقدم یزد برگزار گردید.

در این مراسم مرکز مشاوره امام حسین (ع) با برگزاری نمایشگاه کتاب و سی دی و تهیه بروشور و معرفی خدمات حضور یافت.