نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه دوم کتب تحصیلی

صفحه دوم کتب تحصیلی


صفحه دوم کتب تحصیلی

ردیف

نام کتاب

زبان

فرمت

حجم

دریافت

11

روشهای کنترل اضطراب

فارسی

PDF

114.5KB

12

روند ادامه برنامه

فارسی

PDF

800KB

13

عوامل کاهندهی روحیه

فارسی

PDF

839KB

14

فرصتی برای ارزیابی و بازنگری

فارسی

PDF

628KB

15

فنون تستزنی

فارسی

PDF

152.4KB

16

مديريت زمان

فارسی

PDF

935KB

17

نقش باورهاوتفکرمنطقی

فارسی

PDF

742KB

18

والدین و کنکور

فارسی

PDF

770KB

19

هدف یابی

فارسی

PDF

892KB

20

یک روش مطمن برای انتخاب رشته

فارسی

PDF

976,8KB

21

راه صحیح مطالعه

فارسی

PDF

609,7KB