نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صحبت های جناب آقای جانب اللهی ریاست مرکز

صحبت های جناب آقای جانب اللهی ریاست مرکز


برنامه های آتی مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد

 

جناب آقای جانب اللهی ریاست محترم مرکز مشاوره امام حسین(ع) یزد با حضور در جمع همشهریان به تشریح برنامه های آتی مرکز مشاوره اما حسین(ع) پرداختند.

ایشان علاوه  بر ادامه جلسات عمومی مرکز برگزاری جلسات گروه درمانی و برگزاری سایکو تور را از برنامه های در دست اقدام مرکز عنوان نمودند.