نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شادباش فصل بهار

شادباش فصل بهار 

 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ؟

ساقی کجاست ؟  گو!  سببِ انتظار چیست ؟