نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سنجش هوش٬ استعداد و شخصیت

سنجش هوش٬ استعداد و شخصیت


سنجش توانمندی های ذهنی٬ شناختی و ارزیابی ویژگی ها و مشکلات شخصیت و عاطفی از جمله اهداف این بخش می باشد که ارائه این خدمات توسط روان سنج متخصص و با استفاده از آزمون های استاندارد هوش٬ شخصیت٬ استعداد و رغبت صورت می گیرد.