نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار اختلالات شایع روان پزشکی در کودکان و نوجوانان در یزد

سمینار اختلالات شایع روان پزشکی در کودکان و نوجوانان در یزد


سمینار اختلالات شایع روان پزشکی در کودکان و نوجوانان ویژه مشاورین و مربیان بهداشت مدارس در ......

سمینار اختلالات شایع روان پزشکی در کودکان و نوجوانان روزهای چهارشنبه ۲۳فروردین ماه و پنجشنبه ۲۴ فروردین ویژه مشاورین و مربیان بهداشت مدارس در سالن همایش دکتر جوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار میگردد.
حضور کلیه مشاورین مورد انتظار میباشد.
 
ساعت برگزاری سمینار از ۸ لغایت ۱۳میباشد.