نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهکار های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان

راهکار های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان


چهل و ششمین و چهل و هفتمین جلسه مشاوره گروهی
سر کار خانم دهقان مروستی که آموزش این جلسه را به عهده داشتند سه مفهوم اصلی درباره عزت نفس مطرح کردند که شامل...

 

 

در جلسه مشاوره گروهی  یکشنبه  مورخ 1395/11/3 که با حضور جمعی  از و الدین و دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره تشکیل گردید مفهوم عزت نفس و اجزای آن تشریح گردید و به سوالات پاسخ داده شد.

سر کار خانم دهقان مروستی که آموزش این جلسه را به عهده داشتند سه مفهوم اصلی درباره عزت نفس مطرح کردند که شامل منحصر به فرد بودن هر فرد- متعهد بودن هر فرد و واقع بینی می گردید. و دیدگاه های افراد حاضر مورد.بحث قرار گرفت و به سوالات پاسخ داده شد.

در این جلسه همچنین به نشانه های کودکان با عزت نفس پایین پرداخته شد و راهکارهای عملی برای افزایش عزت نفس بزرگسالان ارائه گردید.

 

این مبحث طی دو جلسه آموزشی ارائه شد که جلسه اول آن در تاریخ 1395/11/26 برگزار گردیده بود.