نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهکارهای مدیریت سرنوشت زندگی خود چیست؟

راهکارهای مدیریت سرنوشت زندگی خود چیست؟


پنجاه و یکمین جلسه مشاوره حضوری با موضوع

 

یکشنبه این هفته مورخ اول اسنفد 95 جناب آقای دکتر اسدی مبحثی را تحت عنوان ماییم که اصل شادی و کان غمیم ارائه کردند این جلسه با استقبال همشهریان عزیز همراه بود و روش های شادمانه زیستن به بحث گذاشته شد.